13:42
Rozcestník:

Domy z masivu.cz

Novinky:

28.8.2015 Úspěšný gastro provoz vyžaduje originální a kvalitní nábytek

Zařizujete nově nebo rekonstruujete gastro provozovnu a chcete svým zákazníkům poskytnout něco více, než obyčejnou a obvyklým způsobem zařízenou restauraci, kavárnu, bar či jiný gastro podnik?

Celý článek


Tech. parametry

Materiál Základním stavebním prvkem masivní
stěny je dřevěná deska technicky vysušená
na 14% +/- 1%, čtyřstranně hoblovaná.
Na bocích je deska opatřena polodrážkou.
Horní plocha je hoblována s drážkováním,
které má za úkol uzavřít mezi plochami
vzduchové mezery. Tyto přispívají k optimalizaci
koeficientu tepelné prostupnosti U.
Rozměry stěny Šířka max. 6,00 m
Výška max. 3,25 m
Možné síly stěn Vnější stěna 34,0 cm - 15 vrstev
Vnější stěna 29,5 cm - 13 vrstev
Vnější stěna 25,0 cm - 11 vrstev
Vnější stěna 20,5 cm - 9 vrstev
Vnitřní stěna 16,0 cm - 7 vrstev
Vnitřní stěna 11,5 cm - 5 vrstev
Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,094 [W/(mK)]
Součinitel prostupu tepla U [W/(m2K)]
Stěna MHM 34,0 cm = 0,26 W/(m2K)
29,0 cm = 0,30 W/(m2K)
25,0 cm = 0,35 W/(m2K)
20,0 cm = 0,43 W/(m2K)
Stěna MHM + 10 cm izolace 34,0 cm = 0,16 W/(m2K)
29,0 cm = 0,17 W/(m2K)
25,0 cm = 0,19 W/(m2K)
20,0 cm = 0,21 W/(m2K)
Zvuková nepruzvučnost MHM 34Rw = 48 dB
Požární odolnost MHM 20,5 F90B zkušebna MFPA Leipzig


(C) 2024 Domy z masivu.cz